Du lịch có trách nhiệm

Khái niệm Du lịch có trách nhiệm

Du lịch Có Trách Nhiệm cần được hiểu rộng hơn nghĩa đen (dễ hiểu nhưng không đầy đủ). Một định nghĩa theo kiểu liệt kê tốt hơn là một định nghĩa kiểu tổng hợp bởi chúng ta cần kêu gọi hành động thì trước hết định nghĩa phải đưa ra các chi tiết dễ hiểu nhất.

Du lịch Có Trách Nhiệm là các hành động có trách nhiệm:

 • của mọi thành phần liên quan du lịch gồm có: nhà tổ chức (công ty lữ hành); nhà vận chuyển (hàng không, xe du lịch…); nhà thực hiện dịch vụ tại điểm (lưu trú, ẩm thực, tham quan, giải trí); nhà chức trách địa phương (quản lý chính sách); cộng đồng chủ nhà địa phương; người đi du lịch… 
 • được thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại và tăng tác động tốt lên môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa của điểm đến du lịch
 • nhằm mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của ngành du lịch và toàn xã hội.

 

Như vậy, du lịch có trách nhiệm bao gồm nhiều phương diện, nhiều đối tượng, nhiều hiệu quả, nhiều góc và cách tiếp cận… khác nhau. Để rõ hơn chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc, mục tiêu cũng như phương pháp thực hiện.

 

Các đặc điểm của Du lịch có trách nhiệm:

 • Giảm thiểu các tác động tiêu cực tới kinh tế, môi trường và xã hội
 • Tạo ra các lợi ích kinh tế cho người dân và tăng cường phúc lợi cho cộng đồng sở tại
 • Cải thiện điều kiện làm việc và tiếp cận với ngành du lịch
 • Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
 • Có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, trong việc duy trì sự đang dạng của thế giới
 • Cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên hệ với người dân bản địa, những hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường địa phương đó
 • Tạo ra sự tôn trọng của khách du lịch đối với người dân bản địa cũng như xây dựng niềm tự hào dân tộc.

Các nguyên tắc định hướng

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm kinh tế

 • Đánh giá tác động kinh tế trước khi phát triển du lịch và ưu tiên tiến hành những hình thức phát triển mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân địa phương, nhìn nhận rằng du lịch có thể không phải lúc nào cũng là hình thức thích hợp nhất cho phát triển kinh tế địa phương.
 • Tối đa hoá lợi ích kinh tế địa phương bằng cách tăng cường các mối liên kết và giảm bớt các kẽ hở, bằng cách đảm bảo rằng các cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi từ du lịch. Sử dụng du lịch để hỗ trợ giảm nghèo bằng cách áp dụng các chiến lược vì người nghèo ở bất cứ nơi nào có thể.
 • Phát triển sản phẩm chất lượng mà mang lại, bổ sung và tăng cường cho các điểm đến.
 • Tiếp thị du lịch theo cách thức mang lại sự toàn vẹn tự nhiên, văn hóa và xã hội của điểm đến, và khuyến khích các hình thức thích hợp của du lịch.
 • Thực hiện kinh doanh công bằng, giá mua và giá bán hợp lý, xây dựng mối quan hệ đối tác đa chiều để giảm thiểu và chia sẻ nguy cơ, tuyển dụng và sử dụng nhân viên đạt các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
 • Hỗ trợ thích hợp và đầy đủ cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và vi mô để đảm bảo các doanh nghiệp có liên quan đến du lịch cùng phát triển mạnh và bền vững.

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm xã hội

 •  Cộng đồng địa phương chủ động tác động vào việc lập kế hoạch, ra quyết định và xây dựng năng lực để biến RT thành hiện thực.
 • Đánh giá các tác động xã hội trong suốt vòng đời hoạt động – bao gồm cả giai đoạn quy hoạch và thiết kế dự án – để giảm thiểu các tác động tiêu cực và tối đa hóa những tác động tích cực.
 • Nỗ lực biến du lịch như một trải nghiệm xã hội toàn diện và đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tham gia, đặc biệt là các cá nhân  và cộng đồng dễ bị tổn thương và gặp khó khăn.
 • Chống bóc lột tình dục, đặc biệt là bóc lột trẻ em.
 • Giảm thiểu thiệt hại trong quá trình khai thác và sử dụng các nguồn lực; phát triển du lịch gắn chặt với mục tiêu vì người nghèo và hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo.
 • Quan tâm văn hóa địa phương sở tại, duy trì và khuyến khích sự đa dạng xã hội và văn hóa.

 • Nỗ lực để đảm bảo rằng du lịch góp phần cải thiện sức khỏe và giáo dục.

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm môi trường

 •  Đánh giá tác động môi trường trong suốt vòng đời của các cơ sở  và các hoạt động du lịch – bao gồm cả giai đoạn quy hoạch và thiết kế – và đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực  và tối đa hóa những tác động tích cực.
 • Sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững, giảm chất thải và sự tiêu thụ quá mức.
 • Quản lý đa dạng tự nhiên một cách bền vững, và khi thích hợp thì khôi phục lại sự đa dạng này; cân nhắc quy mô và loại hình du lịch mà môi trường có thể hỗ trợ, và tôn trọng sự toàn vẹn của hệ sinh thái dễ bị tổn thương và các khu vực cần được bảo vệ.
 • Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của các đối tác cho sự phát triển bền vững.
 • Nâng cao năng lực của mọi đối tác và đảm bảo tiến hành theo mô hình điển hình, tham khảo ý kiến các chuyên gia môi trường và bảo tồn.

Image Travel & Events và hoạt động du lịch có trách nhiệm

Ra mắt Cộng đồng du lịch có trách nhiệm

TTO – Đây là tổ chức đầu tiên ở TP.HCM tập trung thúc đẩy du lịch có trách nhiệm và bền vững với du khách trong và ngoài nước, cũng...
Xem thêm
11du lịch có trách nhiệm
15
Th4