DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Du lịch Có Trách Nhiệm cần được hiểu rộng hơn nghĩa đen (dễ hiểu nhưng không đầy đủ). Một định nghĩa theo kiểu liệt kê tốt hơn là một định nghĩa kiểu tổng hợp bởi chúng ta cần kêu gọi hành động thì trước hết định nghĩa phải đưa ra các chi tiết dễ hiểu nhất.

Du lịch Có Trách Nhiệm là các hành động có trách nhiệm:

 • của mọi thành phần liên quan du lịch gồm có: nhà tổ chức (công ty lữ hành); nhà vận chuyển (hàng không, xe du lịch…); nhà thực hiện dịch vụ tại điểm (lưu trú, ẩm thực, tham quan, giải trí); nhà chức trách địa phương (quản lý chính sách); cộng đồng chủ nhà địa phương; người đi du lịch… 
 • được thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại và tăng tác động tốt lên môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa của điểm đến du lịch
 • nhằm mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của ngành du lịch và toàn xã hội.

Như vậy, du lịch có trách nhiệm bao gồm nhiều phương diện, nhiều đối tượng, nhiều hiệu quả, nhiều góc và cách tiếp cận… khác nhau. Để rõ hơn chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc, mục tiêu cũng như phương pháp thực hiện.

CÁC ĐẶC ĐIỂM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

11

Giảm thiểu các tác động tiêu cực tới kinh tế, môi trường và xã hội

11

Tạo ra các lợi ích kinh tế cho người dân và tăng cường phúc lợi cho cộng đồng sở tại địa phương

11

Cải thiện điều kiện làm việc và tiếp cận với ngành du lịch

11

Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

11

Có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, trong việc duy trì sự đang dạng của thế giới

11

Cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên hệ với người dân bản địa, những hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường địa phương đó

11

Tạo ra sự tôn trọng của khách du lịch đối với người dân bản địa cũng như xây dựng niềm tự hào dân tộc.

CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm kinh tế

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm kinh tế

 • Đánh giá tác động kinh tế trước khi phát triển du lịch và ưu tiên tiến hành những hình thức phát triển mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân địa phương, nhìn nhận rằng du lịch có thể không phải lúc nào cũng là hình thức thích hợp nhất cho phát triển kinh tế địa phương.
 • Tối đa hoá lợi ích kinh tế địa phương bằng cách tăng cường các mối liên kết và giảm bớt các kẽ hở, bằng cách đảm bảo rằng các cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi từ du lịch. Sử dụng du lịch để hỗ trợ giảm nghèo bằng cách áp dụng các chiến lược vì người nghèo ở bất cứ nơi nào có thể.
 • Phát triển sản phẩm chất lượng mà mang lại, bổ sung và tăng cường cho các điểm đến.
 • Tiếp thị du lịch theo cách thức mang lại sự toàn vẹn tự nhiên, văn hóa và xã hội của điểm đến, và khuyến khích các hình thức thích hợp của du lịch.
 • Thực hiện kinh doanh công bằng, giá mua và giá bán hợp lý, xây dựng mối quan hệ đối tác đa chiều để giảm thiểu và chia sẻ nguy cơ, tuyển dụng và sử dụng nhân viên đạt các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
 • Hỗ trợ thích hợp và đầy đủ cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và vi mô để đảm bảo các doanh nghiệp có liên quan đến du lịch cùng phát triển mạnh và bền vững.

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm xã hội

 • Cộng đồng địa phương chủ động tác động vào việc lập kế hoạch, ra quyết định và xây dựng năng lực để biến RT thành hiện thực.
 • Đánh giá các tác động xã hội trong suốt vòng đời hoạt động – bao gồm cả giai đoạn quy hoạch và thiết kế dự án – để giảm thiểu các tác động tiêu cực và tối đa hóa những tác động tích cực.
 • Nỗ lực biến du lịch như một trải nghiệm xã hội toàn diện và đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tham gia, đặc biệt là các cá nhân  và cộng đồng dễ bị tổn thương và gặp khó khăn.
 • Chống bóc lột tình dục, đặc biệt là bóc lột trẻ em.
 • Giảm thiểu thiệt hại trong quá trình khai thác và sử dụng các nguồn lực; phát triển du lịch gắn chặt với mục tiêu vì người nghèo và hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo.
 • Quan tâm văn hóa địa phương sở tại, duy trì và khuyến khích sự đa dạng xã hội và văn hóa.
 • Nỗ lực để đảm bảo rằng du lịch góp phần cải thiện sức khỏe và giáo dục.

Nguyên tắc định hướng về trách nhiệm môi trường

 • Đánh giá tác động môi trường trong suốt vòng đời của các cơ sở  và các hoạt động du lịch – bao gồm cả giai đoạn quy hoạch và thiết kế – và đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực  và tối đa hóa những tác động tích cực.
 • Sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững, giảm chất thải và sự tiêu thụ quá mức.
 • Quản lý đa dạng tự nhiên một cách bền vững, và khi thích hợp thì khôi phục lại sự đa dạng này; cân nhắc quy mô và loại hình du lịch mà môi trường có thể hỗ trợ, và tôn trọng sự toàn vẹn của hệ sinh thái dễ bị tổn thương và các khu vực cần được bảo vệ.
 • Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của các đối tác cho sự phát triển bền vững.
 • Nâng cao năng lực của mọi đối tác và đảm bảo tiến hành theo mô hình điển hình, tham khảo ý kiến các chuyên gia môi trường và bảo tồn.

HOẠT ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM IMAGE TRAVEL

IMAGE Travel tổ chức các hoạt động du lịch có trách nhiệm bao gồm: 

 • Chương trình du lịch Eco-tourism: Công ty tổ chức các tour du lịch môi trường, nhằm giúp du khách khám phá và tìm hiểu về các khu vực thiên nhiên, sinh thái, cảnh quan đặc biệt của Việt Nam. 
 • Image Travel & Events đã tổ chức một ngày tại Mù Cang Chải để giúp đỡ người dân bằng cách phân phát quần áo và các vật dụng hữu ích khác cho nạn nhân sạt lở đất.
 • Nhân viên được đào tạo những điều cơ bản trong du lịch bền vững.
 • Đào tạo và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho thực tập sinh như: đến trại trẻ mồ côi để dạy tiếng Pháp.
 • Hỗ trợ cộng đồng địa phương như giúp đỡ và cải thiện cuộc sống cho Xóm Ải.
 • Giúp đỡ người dân, quảng bá homestay trong các chương trình công ty.
 • Cải thiện quản lý chất thải trong công ty như phân loại rác thải (rác hữu cơ, rác tái chế, và rác không tái chế) phân loại rác thải nhựa. 
 • Quản lý chất thải trong các chuyến đi.
 • Tổ chức dọn dẹp đồng bằng sông Cửu Long.
 • Hợp tác với các cộng đồng tình nguyện viên Trashpackers để nâng cao nhận thức du lịch ở các tỉnh Việt Nam.
 • Giúp khách du lịch nâng cao nhận thức tự nhặt rác và bảo vệ môi trường cho trong các chuyến tham quan.
 • Thành lập cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT để quảng bá du lịch và nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm.
 • Tránh các hoạt động liên quan tới động vật (ví dụ: cưỡi voi)
 • Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường
 • Khuyến khích mua những sản phẩm địa phương để thúc đẩy kinh tế địa phương 

CLIP IMAGE TRAVEL THỰC HIỆN, LAN TỎA DLCTN

THÀNH LẬP CỘNG ĐỘNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM WAFORT

IMAGE Travel & Events tự hào khi CEO Nguyễn Ngọc Toản thành lập cộng đồng doanh nghiệp lữ hành có trách nhiệm

Hành trình “Travelife” của IMAGE trong 3 năm 2021-2023

Theo đuổi tiêu chuẩn chứng nhận Travelife kể từ năm 2017, IMAGE Travel & Events phấn đấu hoàn thiện từng ngày trong công tác tuân thủ thực hành cũng như...
Xem thêm

SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

028 2208 6688