CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA IMAGE

TẦM NHÌN

Lấy du lịch bền vững làm tiêu chuẩn, chúng tôi luôn gắn kết các hoạt động thân thiện với môi trường, thúc đẩy bảo tồn di sản văn hóa, kết nối người dân địa phương, bảo vệ trẻ em và thay đổi xã hội tích cực vào trong chương trình. Và thông qua các chuyến đi du lịch bền vững và có trách nhiệm, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho tất cả người tham gia có thể hiểu và hướng đến một tương lai bền vững, tốt đẹp, xanh và sạch hơn. Giải thưởng được chứng nhận của Travelife là sự công nhận của tổ chức đối với chúng tôi về sự phát triển bền vững. Chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chí liên quan đến quản lý bền vững, hoạt động văn phòng, làm việc với nhà cung cấp và giao tiếp với khách hàng. Travelife có 3 cấp chứng nhận cho các công ty du lịch lữ hành, cụ thể: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner và (3) Travelife certified. Và hiện tại, chúng tôi đang được cấp chứng nhận Travelife Partner.

 

SỨ MỆNH

IMAGE Travel & Events luôn hướng đến tổ chức các chuyến du lịch bền vững, có trách nhiệm. Đẩy mạnh tính trải nghiệm cho khách hàng, về các hoạt động thân thiện và bảo vệ môi trường, thúc đẩy nền kinh tế tại địa phương, nơi các du khách đến du lịch và lưu trú. Điều này hướng đến phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và giúp chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn.

Xem chi tiết chính sách bền vững của image travel & events tại đây:

CHÍNH SÁCH BỀN VỮNG CÔNG TY IMAGE TRAVEL & EVENTS

 

> Tìm hiểu thêm về Du lịch có trách nhiệm

> Tìm hiểu thêm về Du lịch có trách nhiệm tại IMAGE Travel & Events

 

028 2208 6688