Image Travel & Events đạt chứng nhận Travelife Partner

Image Travel & Events đạt chứng nhận Travelife Partner

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại Amsterdam, Image Travel & Events đã được trao chứng nhận Travelife Partner lần đầu tiên. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực lâu dài và vị trí hàng đầu của Image Travel & Events trong lĩnh vực du lịch bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Image Travel & Events đã thực hiện hơn 100 tiêu chí liên quan đến quản lý văn phòng lữ hành, dòng sản phẩm, các đối tác thương mại quốc tế và truyền thông đến khách hàng. Các tiêu chuẩn Travelife bao trùm hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội ISO 26000, gồm môi trường, đa dạng sinh học, nhân quyền, mối quan hệ giữa người lao động – người sử dụng lao động, và được công nhận tuân thủ đầy đủ bộ Tiêu chí Du lịch Bền vững Toàn cầu của Liên hợp quốc.

Image Travel & Events là doanh nghiệp thứ 7 tại Việt nam đạt chứng nhận Travelife Partner.

“Tôi rất vui mừng khi thấy du lịch bền vững trở nên phổ biến trong lĩnh vực du lịch lữ hành. Image Travel & Events, một trong những doanh nghiệp đi đầu được trao chứng nhận này sẽ truyền cảm hứng cho các công ty khác tại Việt Nam để họ học hỏi và làm theo”, theo ông Naut Kusters, quản lý Travelife cho các công ty lữ hành.

Được thành lập với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu, Travelife là chương trình chứng nhận bền vững quốc tế trong lĩnh vực du lịch. Hơn 35 hiệp hội du lịch quốc gia, trong đó có Hiệp hội các công ty lữ hành Anh Quốc và Hiệp hội du lịch châu Á – Thái Bình Dương, khuyến khích các thành viên tham gia chương trình này.

Từ năm 2012, hơn 600 doanh nghiệp châu Á (trong đó có 60 doanh nghiệp đến từ Indonesia) đã được đào tạo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với sự hỗ trợ của chính phủ Hà Lan. Hiện nay, các doanh nghiệp đang thực hiện từng bước để hướng tới các hoạt động bền vững hơn.

Travelife là chương trình chứng nhận 3 cấp độ cho các công ty lữ hành: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner và (3) Travelife Certified.

Chúng tôi đã được trao chứng nhận Travelife Partner (cấp độ 2). Đây là sự công nhận cho cam kết của chúng tôi trong việc phát triển bền vững môi trường và xã hội.

Chúng tôi đã thực hiện hơn 100 tiêu chí liên quan đến quản trị bền vững, quản lý văn phòng, làm việc với các đối tác và truyền thông đến khách hàng.

Image Travel & Events đang tiếp tục cải thiện để đạt được chứng nhận này vào năm 2021.

IMAGE TRAVEL & EVENTS

028 2208 6688